Farní dvouměsíčník "Mater Formosa"

Milí farníci!

Podzim je v plné síle a brzy se o slovo přihlásí doba adventní.

Připomínám, že na základě dovolení Apoštolské Penitenciárie z roku 2012 mohou věřící získat plnomocné odpustky pro duše v očistci již v týdnu před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé (tedy od 25. října), pokud v obvyklé době (od 1.11. do 8.11.) nemohou z vážných důvodů navštívit hřbitovy.

V pátek 2.11. budou v hejnické bazilice slaveny dvě bohoslužby: jako první bude sloužena již tradiční „troubená“ svatohubertská bohoslužba, která začne cca v 10:20 hod. – až dorazí svatohubertský průvod. V rámci bohoslužby se slavnostním pasováním přijímají kandidáti do stavu mysliveckého.

Téhož dne si pak připomeneme všechny naše věrné zemřelé při mši svaté v 16:30 hod.

V neděli 25. 11. bude slavnost Ježíše Krista Krále, která završí tento liturgický rok.

Další neděli - 2. prosince - pak začne advent a zároveň nový liturgický rok. Advent je čas příprav na narození Páně a doba očekávání druhého příchodu Krista. Adventní věnec ve tvaru kruhu nám bude symbolizovat společenství lidí a Boha; svíčky zase Krista, Světlo a čtyři adventní neděle.

Roráty – po tři soboty 8.12., 15.12. a 22.12. budeme slavit mše svaté podle starobylé tradice ráno od 7:00 hod. v kapli Panny Marie Čenstochovské v Hejnicích.

Ve středu 12.12. je památka Panny Marie Guadalupské. V hejnické bazilice je věrná kopie obrazu Panny Marie z Guadalupe –dar od našich přátel přímo z mexického Guadalupe. Mše svatá bude v 16:30h.

V pondělí 24.12. začne vigilií doba vánoční. V hejnické bazilice při půlnoční mši jako každý rok zazní vánoční mše Jakuba Jana Ryby v podání věrného „Jizerského lidu“.

Vánoční doba vyvrcholí slavností Narození Páně v úterý 25.12. (zasvěcený svátek!) Je to doba veliké radosti nad ohromujícím příklonem Boha k člověku v osobě Ježíše Krista.

V neděli 30.12. oslavíme svátek Svaté rodiny: Ježíše, Marie a Josefa. Poprosíme za sebe i ostatní, aby Kristus vytvořil v našich rodinách ovzduší pokoje a vzájemné lásky. Manželé budou při mši svaté obnovovat svůj manželský slib.

 

V úterý 1.1. 2019 (zasvěcený svátek!) přivítáme nový občanský rok slavností Matky Boží, Panny Marie – v Hejnicích bude mše svatá v 9:00h, v Raspenavě pak v 10:30h.

 

Informace o kulturních akcích v naší farnosti získáte na vývěskách kostelů, v recepci MCDO, na facebooku a na http://farnosthejnice.cz 

Všem farníkům přeji hodně milostí a darů Ducha svatého.

                      

                             Váš P. Pavel Andrš

 

katolicky_tydenik_rytmicke_mse.png
Slavnosti a poutě_hejnice_2018_OK.jpg
 
© farnost-hejnice-raspenava.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum