Farní dvouměsíčník "Mater Formosa"

Milí farníci!

Červenec začíná oslavou posvěcení hejnického kostela (poprvé se tak stalo v předvečer svátku Navštívení Panny Marie 1. července 1498). V pátek 2.7. v 10:30 h proběhne německá poutní mše svatá. Hlavním celebrantem bude R.D. Markus Blümel.

5. červenec je dnem našich věrozvěstů Cyrila a Metoděje, patronů Evropy a hlavních patronů Moravy. Tito bratři pocházející z řecké Soluně se zasloužili o upevnění křesťanství na Moravě v 9. století.

V neděli 15. srpna v kostele v Raspenavě bude v 10:30h slavena poutní mše svatá – slavnost Nanebevzetí Panny Marie.

 

………………………………………………………………………………...

 

Každý pátek (kromě prvního pátku v měsíci – na ten připadá Nikodémova noc) probíhá v kapli P.M. Čenstochovské v hejnickém kostele od 15:30 h do 16:30 h adorace Nejsvětější svátosti.

 

Informace o akcích v naší farnosti získáte na vývěskách kostelů, v recepci hejnického Kláštera, a na webu http://farnosthejnice.cz     

Všem Vám přeji hodně milostí a darů Ducha svatého.                     

katolicky_tydenik_rytmicke_mse.png
 
© farnost-hejnice-raspenava.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma