Ostatní svátosti

Nejsvětější svátostí, je pro křesťana eucharistie – svátostná přítomnost našeho Pána a Spasitele, Ježíše Krista, ve způsobách chleba a vína. Eucharistie je slavena při každé mši svaté.
Právo přijímat eucharistii má každý člověk, který byl ke katolické církvi přivtělen křtem a nenachází se ve stavu těžkého hříchu. Kdo žije v manželství, pak toto musí být platně církevně uzavřeno, v opačném případě není dovoleno přistupovat k jakýmkoli svátostem, tedy ani k eucharistii.

Další svátostí církve je svátost nemocných – tuto svátost může přijmout každý pokřtěný člověk. Je to svátost, která je posilou víry těm, které sužuje nějaká závažná nemoc, nebo kteří se chystají podstoupit nějakou operaci atd., samozřejmě se touto svátostí slouží i těm, kdo jsou blízcí smrti.
Udělovatelem je pouze kněz, který pomaže nemocného olejem nemocných, který je žehnán před Velikonocemi biskupem. Svátost uděluje duchovní správce na požádání.

Svátost biřmování - neboli svátost křesťanské dospělosti - je vlastně přijetím plnosti darů Ducha svatého, které jsme už z části přijali ve křtu. Tuto svátost uděluje zpravidla biskup nebo ten, koho pověří. Při křtu dospělých může biřmovat sám kněz, který křtí.
Pro přijetí této svátosti je třeba předcházející přípravy, kterou vede duchovní správce.

Sedmou a poslední svátostí je svátost svěcení. Tato svátost se týká těch, kdo chtějí svůj život zasvětit Bohu a službě ostatním. Udílena bývá zpravidla v katedrále (v našem případě v Litoměřicích). Proto, aby mohl být někdo vysvěcen na jáhna nebo na kněze, je nutná několikaletá formace a intelektuální příprava na některé z katolických teologických fakult.

 
© farnost-hejnice-raspenava.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, netstránky doporučují happytrail.cz - cestování s úsměvem