Svátost křtu

Svátost křtu je jedna ze sedmi svátostí, které církev uděluje. Je to svátost iniciační, neboť je na počátku života každého křesťana, ať už malého dítěte nebo dospělého člověka. Křest je vstupní branou k ostatním svátostem.

Přijmout křest může každý, doposud nepokřtěný člověk.

Křest dětí

O křest žádají osobně rodiče dítěte (nikoli prarodiče nebo strýčkové a tetičky), a to nejméně 1 měsíc před zamýšleným křtem. Alespoň jeden z rodičů by měl být pokřtěný v Římskokatolické církvi, nejlépe oba. Měli by žít křesťanským životem, aby dávali dítěti dobrý příklad. Také se předpokládá jejich církevně platné manželství.
Rodiče též vyberou kmotra. Kmotrů může být i více, avšak je třeba, aby splňovali požadavky církve. Kmotr musí být osobou, která byla pokřtěna v katolické církvi a své křesťanství skutečně žije – účastní se života církve a přijímá svátosti. U kmotrů se vyžaduje platné potvrzení o jejich křtu (tj. ne starší 3 měsíců). Toto potvrzení kmotrům vystaví farní úřad místa jejich křtu. Bez tohoto potvrzení křest nebude udělen.
Samotnému křtu předchází příprava, kterou vede místní duchovní správce.

Shrnutí, co je třeba vzít s sebou na faru:

1. Rodný list dítěte - k nahlédnutí

2. Potvrzení o křtu rodičů (alespoň jednoho)

3. Potvrzení o křtu kmotrů

Křest dospělých osob

Křest dospělých osob (nad 14 let věku) podléhá svému vlastnímu pořádku. Dospělí před udělením křtu prochází obdobím, které nazýváme katechumenát – to je doba, po kterou se žadatel připravuje na přijetí křtu. Tato oba musí být dostatečně dlouhá, zpravidla se jedná o 1 rok. Křest pak udělujeme na Bílou sobotu – tedy o velikonoční vigilii.
Ten, kdo by chtěl křest přijmout v dospělosti, se o všem potřebném domluví s místním duchovním správcem, jehož telefonní číslo i e-mail jsou na těchto stránkách k dispozici.

 
© farnost-hejnice-raspenava.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, netstránky doporučují happytrail.cz - cestování s úsměvem