Svátost manželství

Svátost manželství mohou přijmout dva pokřtění. Je-li pokřtěný jen jeden ze snoubenců, pak se žádá o dovolení na litoměřické biskupství. Je také třeba, aby oba žadatelé byli svobodní, u rozvedených není uzavření církevního sňatku vždy nemožné, je však zapotřebí záležitost konzultovat s duchovním správcem.

V hejnické bazilice, ani v jiném katolickém kostele není možné vstoupit do manželství civilně, tedy za asistence úředníka z městského úřadu. Civilní obřad je však možný v prostorách Kláštera Hejnice – v atriu, na zahradě, či v místním refektáři.

Ti, kdo chtějí přijmout svátost manželství v našem chrámě, musí tento svůj záměr sdělit místnímu duchovnímu správci nejméně 3 měsíce předem. Na první schůzce s duchovním správcem se dozvědí všechno ostatní, co je k platnému uzavření manželství třeba a zda to bude v konkrétním případě vůbec možné.

Na svědky nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky, nemusí být ani pokřtěni, musí být však plnoletí a schopní právního jednání podle Občanského zákoníku ČR.

Shrnutí, co je třeba vzít s sebou na faru:

  1. Platné potvrzení o křtu snoubenců (tj. ne starší 3 měsíců).
  2. Platné občanské průkazy nebo pasy snoubenců a svědků.
  3. V případě, že jeden ze snoubenců (nebo i oba) je rozveden, všechny doklady, které se týkají předchozího sňatku - oddací list, rozzsudek soudu o rozvodu, anagrafická data předchozího partnera.

SVÁTOST MANŽELSTVÍ SE UZAVÍRÁ V KOSTELE, pro uzavření sňatku na jiném místě platí tato opravidla:

  • Místní ordinář může dovolit uzavřít manželství i na jiném vhodném místě - přičemž vhodné místo není restaurace, kde pak následně bude probíhat celé svatební veselí. Jde tu skutečně o udělení svátosti manželství, ne jen o uzavření nějaké svatební smlouvy.
  • Manželství mezi stranou katolickou a stranou nepokřtěnou se může uzavřít v kostele nebo na jiném vhodném místě. Pravidla zůstávají stejná (ohledně místa uzavírání sňatku).


Nadto je tu rozhodnutí ordináře, že dovolení asistovat uzavření sňatku jinde než v kostele je omezeno na konkrétní případy, a to:

  • V nebezpečí smrti kontrahentů.
  • V případě vážné nemoci jednoho nebo obou snoubenců, která jim znemožňuje účast na slavení svátosti manželství v kostele.
  • V případě, že je pro velkou vzdálenost nedostupný jakýkoliv farní kostel či kaple.

 

 
© farnost-hejnice-raspenava.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, netstránky doporučují happytrail.cz - cestování s úsměvem